Octaveta “Llibertat Presos”

Ocataveta editada el març de 1995 per L’Assemblea d’Unitat Popular (AUP) demanant la llibertat dels presos Joan Rocamora, Josep Musté, Esteve Comellas i David Martínez.

 

Anuncis

Manifest contra la reinserció

Diferents repressaliats independentistes van signar aquest manifest contra la reinserció el març de 1993.

Crida de presos per una manifestació unitària l’onze de setembre del 92

Presos detinguts durant l’Operació Garzón van fer una crida per fer una manifestació independentista unitària l’onze de setembre a la tarda a Barcelona, en lloc de dues com estava previst.

Manifest “Els fonaments de la nostra pau civil”

El 12 de juliol aparegué a la premsa aquest manifest al que s’hi van anar adherint nombroses persones. Aquí el podeu veure publicat al diari El Punt.

ELS FONAMENTS DE LA NOSTRA PAU CIVIL

Assabentats dels mals tractes i tortures que han sofert alguns dels detinguts aquests darrers dies, segons el testimoni de persones molt respectables, volem fer anribar a l’opinió pública les següents
reflexions:
1. La convivència i la pau de les societats democràtiques tenen el seu fonament en l’acceptació de la diversitat ideològica i pol ítica dels ciutadans. No es poden criminalitzar les opinions dels ciutadans que aspiren a un ordre polític diferent de l’establert. No és just qualificar com a terroristes les persones que de manera pacífica expressen les seves opinions.
2. Les legítimes defenses contra el terrorisme no poden incloure, en cap cas, tortures o procediments contra la dignitat de les persones, tal com queda clarament establert per les  convencions Jurídiques de les Nacions Unides i del Consell d’Europa. Les autoritats han de controlar efectivament el comportament de les forces de seguretat per tal que no es produeixi cap mena d’excepció en el respecte als drets humans.
3. El futur de la nostra convivència dependrà de la seguretat que ens oferim entre tots sobre l’allunyament definitiu de les violències. Aquests dies hem tingut la impressió que, en lloc de desactivar la violència, les detencions indiscriminades i les tortures tornaven a crear un clima que podia provocar una espiral de violències. Els sotasignants estem convençuts que, més enllà del que les lleis actuals autoritzen, hem d’avançar cap a models de seguretat que no generin ni aplicacions dubtoses, ni desconfiances profundes, ni víctimes innocents.
Catalunya, 10 de juliol de 1992
PRIMERS SIGNANTS:
MARIA ÀNGELS ANGLADA, AVELÍ ARTÍS GENER, PILARÍN BAYÈS, JOSEP BENET, LLOLL  BERTRAN, FÈLIX CUCURULL,  FRANCESC FERRER GIRONÈS, JOAN GOMIS, CELDONI FONOLL, CLIMENT FORNER, PERE LLUÍS FONT, JAUME LORÉS, FÈLIX MARTÍ, MIQUEL MARTÍ POL, MARTA PESSARRODONA, MODEST PRATS, JOSEP PUIG I BOIX, PILAR RAHOLA, MODEST REIXACH, MANUEL RIBAS PIERA, JOSEP M. TOTOSAUS, JOAN TRIADÚ