Manifest contra la reinserció

Diferents repressaliats independentistes van signar aquest manifest contra la reinserció el març de 1993.